EKOLOŠKI UOKVIRITE SVOJ OKOLIŠ
Novi materijali i tehnologije za eko-prijateljsku proizvodnju okvira za slike i drvenog namještaja


UVOD

Kroz cijeli život okruženi smo drvetom kao jednim od najstarijih i najomiljenijih materijala koji se koristi za izradu raznih svakodnevnih predmeta - od onih najsitnijih ukrasnih do velikih komada namještaja. Osim što te predmete ukrašavamo raznim bojama i lakovima, drvo kao prirodni materijal živi, diše i radi pa ga je potrebno dobro zaštititi. Uz pomoć fondova EU provodimo projekt kojem je cilj napraviti veliki zaokret prema korištenju ekološki prihvatljivijih materijala za završnu obradu drvenih predmeta i osuvremenjivanje proizvodnje tehnologijama baziranim na iskorištavanju obnovljivih izvora sunčeve energije.


OSNOVNI PODACI

Vrijednost: 220.943,87 EUR

Izvori financiranja: 187.537,16 EUR (84.88%) sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za Regionalni razvoj (ERDF eng.kratica); 33.406,71 EUR (15.22%) financira ART d.o.o.


Trajanje: 12 mjeseci : 20.lipnja 2013. – 19.lipnja 2014

Prioritetna os/mjera: Prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva /

Mjera 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva

Korisnik: ART d.o.o.

Mjesto provedbe: Proizvodni pogon ART d.o.o., Sv.Petar 12d, 47250 Duga Resa, Hrvatska

Odgovorno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta, MINPO

Provodi: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, SAFU

Ciljevi projekta: Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj

ulaganjem u inovativne materijale, tehnologije i proizvodne metode prema primjerima dobre prakse povezane s uvođenjem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša u proizvodnim procesima

Uvođenje ekološki prihvatljivijih materijala za završnu obradu okvira za slike i drvenog namještaja kroz nadgradnju postojećeg proizvodnog pogona u skladu sa standardima za unapređenje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti

Ulaganje u nove i napredne proizvodne metode koje se oslanjaju na korištenje obnovljive sunčeve energije uvodeći elemente iz primjera dobre prakse koje će povećati kvalitetu proizvodnje i poboljšati našu poslovnu učinkovitost

Očekivani rezultati: - do 80% supstituirana upotreba boja i lakova na bazi nitra i poliuretana za

završnu obradu ekološki prihvatljivijim bojama i lakovima na bazi vode

- do 60% uvećana energetska učinkovitost u proizvodnji

- oko 46.3% smanjena godišnja emisija CO2 u odnosu na podatke iz 2011.g.

- smanjeni troškovi i povećana brzina proizvodnje

- povećana produktivnost za 20% i povećana konkurentnost na domaćem i

europskom tržištu

- stvoreni uvjeti za daljnji održivi razvoj

Glavne aktivnosti: - Uvođenje specijalizirane sušare za boje i lakove na bazi vode

za završnu obradu drvenih proizvoda

- Uvođenje foto-naponske elektrane jačine 50kW

- Uvođenje solarnog termalnog sustava kapaciteta 5000l vode

- Trening tehničkog osoblja za korištenje novih tehnologija

- Diseminacija projekta

a. 2500 trojezičnih biltena sa opisom provedbe projekta

b. 1000 dvojezičnih kataloga za proizvode sa završnom obradom

ekološki prihvatljivijim bojama i lakovima na bazi vode

Krajnji korisnici: Zaposlenici poduzeća; lokalno stanovništvo; lokalna i regionalna uprava

Kontakt osoba: Dunja Pogačić, ART d.o.o. Direktor razvoja, Sv.Petar 12d, 47250 Duga Resa,

gsm. 092 1534 535, tel. 047 841 638, fax. 047 841 400,

dunjaresa@gmail.com, art@ka.t-com.hrO PROJEKTU

Suvremeni pozitivni trendovi proizvodnje razvijaju se u smjeru zadovoljenja sve viših zahtjeva za ekološki prihvatljivijim materijalima i proizvodima te što boljom zaštitom okoliša koje postavljaju hrvatski i europski potrošači.

Provedbom ovog projekta povećati ćemo konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj kroz poboljšanje tehnološkog standarda našeg poduzeća investiranjem u nove tehnologije i proizvodne metode kako bismo:

  1. materijale za završnu obradu proizvoda koje trenutno koristimo zamijenili novim

materijalima koji su ekološki prihvatljiviji za okoliš, uvjete rada i korisnike proizvoda te

  1. postigli viši stupanj energetske efikasnosti u proizvodnji.

Provedba našeg projekta osigurati će ulaganje u tehnologije i proizvodne metode u skladu s primjerima najbolje prakse u branši. Supstitucijom boja i lakova na bazi nitra i poliuretana ekološki prihvatljivijim bojama i lakovima na bazi vode te uvođenjem foto-naponske elektrane i solarnog termalnog sustava promovira se 'zeleno gospodarstvo' i energetska učinkovitost u proizvodnim procesima.

Problemi i rješenja

U skladu s tržišnom potražnjom za proizvodima s optimalnim omjerom visoke kvalitete i prihvatljive cijene naš je cilj dalje povećati i osigurati konkurentnost u odnosu na uvozne proizvode kao i uvećati udio naše proizvodnje za izvoz.

Poduzeće je također suočeno s problemom zadovoljavanja sve viših zahtjeva za ekološki prihvatljivijim materijalima i proizvodima koje postavljaju hrvatski i europski potrošači, te zahtjeva lokalne i regionalne uprave i stanovništva za što boljom zaštitom okoliša.

U tu svrhu planiramo većinsku supstituciju, do 80%, boja i lakova na bazi nitra i poliuretana, koje trenutno koristimo za završnu obradu, novim i ekološki prihvatljivijim bojama i lakovima na bazi vode. Takva supstitucija zahtijeva određene tehnološke preinake proizvodnog procesa jer zbog vode, koja sporije hlapi od otapala na bazi nitra i poliuretana, pri klasičnom postupku sušenja na zraku u proizvodnoj hali dolazi do produženog vremena sušenja te također do moguće oblikovne deformacije drvenih proizvoda na kojima se vrši postupak završne obrade. Kako bi se eliminirale potencijalne negativne posljedice klasičnog postupka sušenja ovim se projektom predviđa uvođenje specijalizirane sušare za automatizirano i mehanički kontrolirano sušenje čime se postiže stalna temperatura, tlak i odvlaživanje te eliminiranje čestica prašine iz neposredne proizvodne okoline. Uz postizanje visoke kvalitete završne obrade proizvoda također se znatno smanjuje proces sušenja i ukupno vrijeme za izvedbu završne obrade, sa 24 na 8 sati. To zajedno omogućava kvalitetniju i bržu proizvodnju što je posebno bitno kod zadovoljenja vremenskih rokova pri isporuci naručenih proizvoda.

Sljedeći problem je pitanje zadovoljavanja zahtjeva za energetskom učinkovitosti u proizvodnji. Uz postojeću prosječnu dnevnu potrošnju od 100kW/h električne energije za strojeve i rasvjetu proizvodnog pogona te sustav centralnog grijanja vode kapaciteta 4800l za sušare za drvene sirovine i grijanje pogona zimi, planirano unapređenje pogona uvođenjem nove tehnologije znači neminovno daljnje povećanje energetskih potreba. Odgovor na taj problem je nadgradnja interne energetske mreže tehnologijom za korištenje obnovljivih izvora sunčeve energije u svrhu proizvodnje električne i toplinske energije te njenog neposrednog korištenja u našem proizvodnom procesu. Na južno orijentiranim krovnim plohama našeg proizvodnog pogona planiramo ugradnju autonomne foto-naponske elektrane jačine 50kW te sustava solarnih termalnih kolektora kapaciteta 5000l za grijanje vode koju koriste klasična i vakumska sušara za drvo te novouvedena specijalizirana sušara za boje i lakove na bazi vode. Tim tehnološkim unapređenjem bismo odteretili vanjsku električnu mrežu te smanjili negativne posljedice u proizvodnji uslijed zastoja zbog nestabilnosti vanjske mreže. Osim povećanja energetske učinkovitosti također bismo smanjili zagađenje zraka dimom koji nastaje klasičnim načinom dobivanja toplinske energije spaljivanjem drvenih prerađevina.

Ciljanje skupine i krajnji korisnici

Osnovna ciljana skupina našeg projekta su krajnji pojedinačni kupci naših proizvoda.

Krajnji korisnici provedbe projekta su šira društvena zajednica, 27 stalno zaposlenih djelatnika našeg poduzeća te tijela lokalne, regionalne i državne vlasti.

Želja kupca je kupiti visokokvalitetni, jedinstveno dizajnirani proizvod, a njegovo ograničenje je prihvatljiva cijena proizvoda. Komponenta zaštite okoliša pri izboru materijala je visoko cijenjena pri izboru u kupovini.

Za kupce na veliko jedna od ključnih potreba je također i što kraći rok isporuke naručenih proizvoda.

Interesi šire društvene zajednice leže u unapređenju zaštite okoliša. Osim smanjenja zagađenja zraka i više energetske efikasnosti u proizvodnji relevantnost provedbe projekta za organe vlasti je također u povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj.

Posebni elementi dodane vrijednosti

Unapređenjem proizvodnih metoda u skladu s primjerima dobre prakse i tehnološkom nadogradnjom za povećanje energetske učinkovitosti proizvodnje pozitivno će se utjecati na pitanja zaštite okoliša.

Prema evidencijama u zadnje 3 godine u proizvodnji koristimo 9350l boja i lakova na bazi nitra i poliuretana od čega je 5470l hlapivih otapala. Izvedbom završne obrade nastaje rezidualni proizvodni otpad u vidu štetnih para hlapivih otapala i krutog kemijskog otpada kojeg se posebno zbrinjava. Većinskom supstitucijom boja i lakova na bazi nitra i poliuretana bojama i lakovima na bazi vode znatno se povećava stupanj zaštite okoliša i smanjenja zagađenja zraka. Uvođenjem sustava solarnih termalnih kolektora za grijanje tehnološke vode također bi znatno smanjili zagađenje zraka dimom koji nastaje klasičnim načinom dobivanja toplinske energije spaljivanjem ogrjevnog drveta i ostataka drvene sirovine iz proizvodnog procesa. Provedbom projekta potiče se gospodarski razvoj utemeljen na lokalnom potencijalu kroz promociju lokalnog vlasništva i proizvoda visoke kvalitete, jedinstvenog i prepoznatljivog dizajnirana i 100% lokalne proizvodnje. I zaključno, provedba navedenih tehnoloških unapređenja implicira visoki stupanj održivosti daljnje proizvodnje i razvoja poduzeća.


European union

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost ART d.o.o. i gledišta iznesena u njoj ne moraju nužno odražavati stavove Europske unije.

Za više informacija posjetite: www.regionalna-konkurentnost.hr

www.strukturnifondovi.hrSva prava pridržana.    Art d.o.o., Sv.Petar 12d, Hrvatska     tel:+385/47/841638   +385/47/841639    fax: +385/47/841640